شهروندان افغان مجبورند وسایل خانه خود را در کنار جاده بفروشند تا به خانواده های خود غذا بدهند – bhaskarhindi.com

[ad_1]

هندی دائنیک باسکار – bhaskarhindi.com ، کابل.با تصرف طالبان بر افغانستان در افغانستان ، وضعیتی شبیه قحطی به وجود آمده است. شهروندان افغان مجبورند خانه های خود را برای دو وعده غذا در روز بفروشند.

وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان به حدی بد شده است که مردم مجبور به ترک کشور می شوند.

بهبرای آخرین اخبار هندی ، برنامه هندی Dainik Bhaskar را بارگیری کنید

[ad_2]

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.